ÜrünlerimizemaSoft

EmaRTÜrün (İlaç) Tanımlama
İlaç tanımlamak için tanım menüsünden İlaç alt menüsü seçilir. Menü tıklandığında ürünler penceresi açılır. Bu pencerede daha önce tanımlanmış ürünler hemen gözükecektir.

Ürün Adı kutucuğuna birkaç harf yazılıp ENTER’a basılırsa yazılan harf grubu ile başlayan ürünler listeye gelir. Aynı zamanda fiyat tarihi aralığı verilerek veya üretici firma seçilerekte ürün listesi görülebilir. Yeni ürün eklemek isteniyorsa Ekle düğmeciği, mevcut bir ürünün bilgisini değiştirilmek isteniyorsa Düzelt düğmeciği tıklanır. Seçili ürün silinmek isteniyorsa Sil düğmeciği tıklanır.

Listede sıralama değiştirilmek istenirse sıralama yapılacak kolonun başlığına tıklanır. Aynı kolon başlığına iki kez tıklanırsa sıralama Z’den A’ya yapılır.

Ürünler fiyat tarihine göre gruplanabilir. Bunun için Fiyat Tarihi kolonunun başlığına tıklanır ve tıklama bırakılmadan bu başlık ilaç resimlerinin olduğu, üzerinde “Gruplama için kullanacağınız kolonları bu başlık bandına taşıyınız.” yazan zemine taşınır. Gruplama hemen gerçekleşecektir.


Eczane Tanımlama
Tanım menüsünden eczane alt menüsü seçildiğinde yandaki pencere açılacaktır. Bu pencere de aynı ilaç tanımlama penceresi gibi kulanılmaktadır. Bulunması istenilen eczanenin adının birkaç harfi yazılır. Eczacısının adının birkaç harfi yazılır. İl ve ilçesi bilgileri yazılabilir. Girilen bilgilere uygun eczaneler listelenir.

Sıralama yapılması istenilen kolonun başlığına tıklanır. Bütün pencerelerdeki gibi sıralama tersten yapılmak istendiğinde o kolonun başlığına birkez daha tıklanır.

Yine il veya ilçelere göre gruplaama yapılabilir. Bunun için liste sola kaydırılarak İl ve İlçe kolonlarına ulaşılabilir. Gruplama yapılmak istenilen kolon başlığı bu yazının bulunduğu yere sürüklenir. Gruplama karşınızdadır.

Eczane eklemek için Ekle düğmeciği seçilir. Eczanenin bilgisi değiştirilmek isteniyorsa Düzelt düğmeciği, eczane silinmek istenirse Sil düğmeciği tıklanır Eczane listesi yazdırılmak istenirse Yazdır düğmeciği seçilir.


Kurum Tanımlama
Tanım menüsünden kurum seçilirse yandaki pencere açılır. Tanımlanmış kurumlar alfabetik olarak listelenir. Yeni kurum eklemek için Ekle, Tanımlı kurumun bilgisini değiştirmek için Düzelt, ve silmek için Sil düğmeciği kullanılır. Kurumların listesini yazdırmak içinse Yazdır düğmeciği kullanılır. Bazı kurum isimleri tanımlanırken program özel yazım notasyonu istemektedir. Bu kurumlar T.C. BAĞKUR ve T.C. EMEKLİ SANDIĞI’dır (Burada yazıldığı gibi tanımlanmalıdır).

Sisteme Dahil Olan Hastane Tanımlama
Sisteme dahil olan hastane tanımlamak için Tanım menüsünden Hastaneler alt menüsü seçilir. Tanımlı hastanelerin listesi açılır. Yeni hastane tanımlamak için Ekle düğmeciği, Hastane bilgisini değiştirmek için Düzelt düğmeciği, silmek içinse Sil düğmeciği tıklanır.

Hastane Klinikleri
Hastanede mevcut klinikleri tanımlamak için Tanım menüsünden klinik alt menüsü seçilir. Tanımlı klinikler listelenir. Bu pencerden yeni klinik eklenebilir. Klinik bilgisi değiştirilebilir veya silinir.

Üretici Firma Tanımları
Tanım menüsünden Üretici Firmalar alt menüsü seçilir. Tanımlı olan ilaç üreten firmalar listelenir. Bütün işlemler yukarıdaki pencerelerdeki gibi gerçekleştirilir.

Ambalaj Tipleri
İlaçların ambalaj tipleri tanım menüsünden Ambalaj Tipi alt menüsü seçilir.

İsteyen Eczanelerin Sıraya Dahil Edilmesi
Tanım menüsünden Eczane Sıralaması alt menüsü seçilir. Bu durumda Eczane Kurum Sırası adlı pencere açılacaktır. Bu pencerede program içinde tanımlı olan eczaneler üstte, hastaneler ise altta listelenir. Sıraya dahil edilmesi istenen eczane seçilir. Alt listeden ise hangi hastanede sıraya girecekse o hastane seçilir. Arkasından Sırasına Girilen Kurumlar düğmeciği tıklanır. Bu işlemden sonra Sıraya Girilen Kurumların Seçimi isimli pencere açılacaktır. Bu pencerede sırasına girilmiş kurum varsa o kurumun sol tarafında onay işareti vardır. Mouse ile tıklanarak onay işareti kaldırılabilir veya onay işareti koyulabilir.
Bu pencerede Tamam düğmeciği seçildiğinde sıralamanın değişeceği ile ilgili bir uyarı gelir. Evet düğmeciği seçildiğinde sıralama düzenlenir. Programda döngüler Eczane Sicil Numarasına Göre olmaktadır.


Reçete Giriş
Reçete girişi yapabilmek için enaz bir eczane, enaz bir kurum, ve enaz bir hastane tanımlanmalıdır. Ayrıca şu anda reçete girişi yapılacak ofisin bulunduğu hastane Düzen menüsünden Genel Parametreler penceresinde seçilmelidir (Bakınız: Genel Parametreler).
Reçete girişi sırasında Hasta adı mutlaka girilmesi gerekmekte ve kurumu seçilmesi gerekmektedir. Seçilen kuruma göre hasta ile ilgili bilgiler aktif veya pasif hale gelmektedir. Örneğin T.C. BAĞKUR kurumu seçildiğinde Vize Tarihleri, Tahsis ve Dosya Numaraları, İli aktif hale gelmekte, diğer kurumlar seçildiğinde bu bilgiler pasif hale gelmektedir.
Reçete ile ilgili genel tanımlar yapıldıktan sonra listeden ilaçların girilmesi gerekmektedir. İlacın adı kolonunda iken ilacın adı yazılmaya başlandığında ilaç listesi açılır ve yazılan harflere uygun ürünler listede gözükür. İstenen ürün seçilip klavyeden ENTER’a basılır. Arkasından reçetede yazan adet girilir. Arkasından Günlük Doz ve Birim Doz girilir. HA kutucuğu Emekli Sandığı Paket programındaki gibi çalışmaktadır.
Örneğin 3x2 şeklinde yazılan dozu girmek için Günlük Doz kolonuna 3, Birim Doz Kolonuna 2 yazılmalıdır.
Doz kutucuklarına virgüllü sayı girilememektedir. Bu durumda 3x1/2 tb. gibi bir dozu nasıl ifade edebiliriz? Çözüm şu şekildedir. Günlük toplam doz bulunur. 3x1/2=1.5 tablet... Bu miktarı en küçük tamsayı yapabilmek için kaç ile çarpmamız gerektiği düşünülür. Burada 2 olduğu rahatça görülür. 1.5x2=3. Çarpımın sonucu Günlük Doz kolonuna yazılır. Birim Doz Kolonuna 1 yazılır. Yani dozun 3x1 olduğu varsayılır. Burada H/A kolonu devreye girer. Bu kutucuğa da gerçek dozu tam sayıya çevirebilmek için kullanılan çarpan sayısı girilir. Burada 2...
Bu hesaplama için kısayol şudur:
Toplam dozun virgüllü kısmı .25 veya .75 ise çarpan sayısı 4’dür. Yani toplam günlük doz 4 ile çarpılıp, Günlük Doz kolonuna çıkan sayı, Birim Doz Kolonuna 1 ve H/A kolonuna 4 yazılır.
Toplam dozun virgüllü kısmı .5 ise çarpan sayımız ikidir.
Haftada 1 kullanılan ilaç için durum değişmeyecektir. Bu durumda doz kolonlarına 1, H/A kolonuna 7 girilir. Bu örnekler bu şekilde çoğaltılabilir. Ayda bir kullanılan bir ilaç için doz kolonlarına 1, H/A kolonuna 30 girilir.
Bir başka deyişle H/A kolonuna girilen rakam hastanın bir günde kullandığı miktarı bulabilmek için doz kısmına girilen sayının kaça bölüneceğini göstermektedir.
İnsülin kullanımlarında doz ise toplam kullanım miktarı bulunur. Yine Günlük Doz kolonuna bu rakam, Birim Doz Kolonuna 1 girilir. Örneğin sabah 16, akşam 20 doz önerilmişse 36x01 olacaktır.

Listeye yanlışlıkla ilave edilen bir ürünü silmek için Ürün Sil düğmeciği kullanılır.
Reçete sıradaki bir eczane yerine başka bir eczaneye gönderilmek istenirse Eczane Değiş düğmeciği ile eczane seçilir. Girilen reçete seçilen eczaneye gönderilir ve kotasına ilave edilir.
Listedeki seçili ürünün fiyatı değiştirilmek istenirse Fiyat Değiş düğmeciği seçilir.
Listede seçili ürünün not kısmında yazan bilgiler bu pencerenin altında gözükecektir. Varsayılan olarak bu kısımda firmamızdan bütçe uygulama talimatı gelmektedir.
Kaydet düğmeciği seçildiğinde reçete kaydedilecek ve hangi eczaneye gönderilmişse bilgileri ve kota miktarı bu pencerede kırmızı yazı ile gözükecektir. O kurumda sırada bulunan eczanenin kotası dolduğunda uyarı gelecek ve sıradaki eczanenin adı gözükecektir.
Sistem varsayılan olarak her eczaneye reçete bilgilerini e-mail adresine göndermektedir. Şayet bu istenmiyorsa Düzen menüsünden Genel Parametreler seçilir ve Otomatik e-mail Gönderimi işaret kutusundaki işaret kaldırılır.


Reçete İnceleme
İnceleme Menüsünden Reçete alt menüsü seçilir. Reçete İnceleme formu karşınıza gelir.
Bu pencerede tarih aralığı girilerek, eczane adı, hastane adı, kurum adı, klinik adı, reçete no aralığı bilgileri girilerek uygun reçetelerin listesi alınabilir. Bu bilgilerden biri veya birkaşı girilebilir. Hastanın adı kutucuğu doldurulmak istendiğinde adının birkaç harfi yazılabilir. Ardından Listele düğmeciği tıklanarak uygun reçetelerin listelenmesi sağlanır.
Seçilen reçetenin içinde bulunan ilaçlar altta gözükecektir. Bu pencerede reçeteler gruplanmak istenirse gruplama yapılacak kolonun başlığı ilaç resimlerinin olduğu banda taşınır.Gruplama hemen gerçekleşecektir.
Seçili reçetenin bilgilerinin tekrar mail olarak gönderilmesi istenirse Mail Gönder düğmeciği tıklanır.
Reçete bilgileri değiştirilmek istenirse Düzelt düğmeciği seçilir. Bu durumda Reçete Bilgi Giriş penceresi karşımıza gelecektir. Burada reçetenin gönderildiği eczane de dahil olmak üzere bütün bilgiler değiştirilebilir. Bu durumda kota bilgileri güncellenecektir.
Listedeki bilgileri EXCEL dosyası haline getirmek isterseniz XLS Yap düğmeciği seçilmelidir. Yine HTML formatına çevirmek içinse HTML Yap düğmeciği seçilmelidir.
Kayıtlı reçeteler silinememektedir. Çünkü buna göre reçete kayıt defteri oluşturulmakta ve aradaki numaraların iptal edilmesi engellenmektedir. Reçete iptal edilmek istenirse Düzelt düğmeciği ile reçete açılmalı ve reçetedeki ürünlerin listesinde sadece 1 adet ürün bırakılmalıdır. Bu ürünün adeti de 0 yapılmalıdır. Arkasından reçete kaydedilmelidir.


Eczane Kotalarının İncelenmesi
İnceleme menüsünden Eczane Kotası seçilir. Hastane ve kurum bazında eczanelerin kotası karşımıza çıkacaktır. Yine buradan istenen seçimler yapılarak liste hazırlanabilir.
Bu pencere aynı zamanda sıralamanın değiştirilmesi için de kullanılabilir. Bu durumda Sırayı Öncekine Kaydır veya Sırayı Sonrakine Kaydır düğmecikleri kullanılabilir.


Ürün Satış Bilgisi İnceleme
Bu pencere o zamana kadar okunan ilaçları ve toplam okunan adetlerini listelemek için kullanılmaktadır. Yine çeşitli parametreler kullanılarak listede filtrelemeler yapılabilir.

Fiyat Aktarımı
EmaRT PcPharma fiyat dosyalarından fiyat aktarımı gerçekleştirebilmektedir. Bunun için Düzen menüsünden Fiyat Aktarım seçilir. Açılan pencerede Dosyadan Fiyat Oku düğmeciği tıklanınca sizden EFY uzantılı dosyayı seçmeniz istenecektir. Aktarım gerçekleştirilecek olan dosya seçilir. Dosyada bulunan ürünlerin listesi karşınıza gelir. Arkasından Fiyat Aktar düğmeciği tıklanarak fiyatların aktarımı sağlanır.

Kullanıcılar
EmaRT’yi kullanan kullanıcıların tanımlanması, tanımlı kullanıcılara yetki verilmesi, kullanıcı grupları oluşturulması ve grup yetkilerinin tanımlanması için bu pencere kullanılmaktadır.
Bu pencereye Düzen menüsünde bulunan Kullanıcılar alt menüsü ile girilmektedir.
Pencere açıldığında 4 tab sekmesi karşımıza gelir. Bunlar;
? Kullanıcılar:Kullanıcı ekleme, kullanıcı adını değiştirme, kullanıcının şifresini değiştirme ve kullanıcıyı silme gibi işlemler bu tabda gerçekleştirilmektedir.
? Kullanıcı Grupları:Kullanıcı grubu ekleme, grup düzeltme ve grup silme işlemleri gerçekleştirilebilir.
? Kullanıcı üyelikleri: Kullanıcıların üye olduğu gruplar burada görülebilir. Kullanıcı bir veya birden fazla gruba üye yapılabilir veya üyelikleri iptal edilebilir. Bunun için önceden kullanıcı seçilir. Kullanıcı seçildiğinde üye olduğu gruplar sağ listede, üye olmadığı gruplar ise sol listede gözükür. Bir gruba üye yapmak istenirse solda bulunan o gruba tıklanır ve Ekle düğmeciği seçilir. Üyeliği iptal edilmek istenen gruba sağ listede tıklanır ve Kaldır düğmeciği tıklanır.
? Kullanıcı ve Grup Yetkileri: Bu tabda kullanıcıların veya grupların yetkileri belirlenir. Bir kullanıcının bir işlemde yetkisi olmasa bile üye olduğu grubun yetkisi varsa o kullanıcı grup üyeliğinden dolayı yetkisi var olur. Bu nedenle grup yetkileri tanımlanırken dikkat edilmelidir. Önce listeden yetki değişikliği yapılması istenen kullanıcı veya grup seçilir. Hemen alt listede seçilen grup veya kullanıcıların yetkileri gözükür. Olaylar tek tek seçilerek yetki verilir. Yetki seviyeleri aşağıya doğru inildikçe artmaktadır. Örneğin bir olayda Değiştirme yetkisi verildiğinde o olay için Okuma ve Yazma yetkisi de verilmiş olur. Şifre İste onay kutusu ise o olay gerçekleştirilmek istendiğinde her seferinde şifre istenmesi sağlanmaktadır. Bu onay kritik bilgilerin güncellenmesi için kullanılabilir.


Genel Parametreler
Programla ilgili genel ayarlamalar bu pencerede yapılmaktadır.
Öncelikle ofis kurulan hastaneler tanımlanmalıdır (Bakınız:Hastane Tanımlama). Arkasından programın çalıştığı ofisin bulunduğu hastane girilmelidir.
Ofislerde bulunan terminallere farklı birer numara verilmelidir. Verilen numaralar Terminal No alanına yazılmalıdır.
Program bütün kayıtları ayrıca günlük log dosyalara kaydetmektedir. Bu amaçla sistemin kurulu olduğu ofiste ortak bir klasör belirlenmeli ve bütün terminallerde o klasör log konumu olarak belirlenmelidir. Eğer ofiste birden fazla terminal varsa ya terminallerin birisi server olarak kullanılmalı yada server kurulmalıdır. Log konumu da server’da olmalıdır.
Bulunulan İl ve İlçe girilmelidir.
Her reçete kayıtta reçete bilgisinin e-mail olarak eczacıya ulaşması istenirse Otomatik e-mail gönderimi işaret kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda altta bulunan e-mail bilgileri girilmeldir.
Kullanıcı Adı kutucuğuna Ofisinize verdiğiniz adı yazınız.Birden fazla ofisiniz varsa bu ad ayırıcı/belirleyici olmalıdır. Eczaneye giden e-mail’de mail’in gönderildiği yer olarak bu bilgi yazılmaktadır.
SMTP ve POP sunucularını giriniz. Bunun için ofisinizin bir e-mail adresi olmalıdır. e-mail adresini aldığınız Servis sağlayıcıdan bu bilgileri alabilirsiniz.
e-mail portu Servis sağlayıcılarda genelde 25’tir.Çok nadiren değişebilir. Bu nedenle bu port bilgisini değiştirmeyiniz.
Servis sağlayıcıdan aldığınız e-mail hesap adını ve ofis e-mail bilgilerini giriniz.
Birden fazla ofisiniz varsa ve bu ofislerin e-mail ile haberleşmesini istiyorsanız; e-mail şifresini ve diğer ofise ait e-mail adresini giriniz. Zaman aralığını değiştirmeyiniz.
Ana Sayfa | İletişim & Ulaşım | Online Sipariş
Download | İnsan Kaynakları | Site Haritası


Her Hakkı saklıdır.
Site için tavsiye edilen çözünürlük 800x600.